Posts in Uncategorized

Sabina Smit IT Advies

December 3rd, 2014 Posted by Uncategorized No Comment yet

Sabina Smit IT Advies ondersteunt non-porfit organisaties bij complexe vraagstukken op het raakvlak van organisatie en ICT.

Ik kan een onafhankelijk (contra-)expertise geven op complexe, bestuurlijke en organisatorische ICT-projecten. Mijn missie is het verbeteren van (de organisatie van) de informatievoorziening in de non-profit sector. Ik adviseer, help, beoordeel en leid projecten om de informatievoorziening in de non pofit sector zo goed mogelijk vorm te geven.

Daarnaast weet ik van top tot teen hoe de non-profit sector in elkaar steekt, waar de behoeftes liggen, de pijnen en de oplossingen op het snijvlak van organisatie en ICT. Ik ben betrouwbaar partner op het gebied van projectmanagement van complexe trajecten in de ICT en informatievoorziening. Een onderscheidend punt is de advisering op het snijvlak van techniek en bestuur. De kloof tussen die twee terreinen is vaak groot en ik ben er in gespecialiseerd om die te overbruggen. Ik kan bestuurlijke problemen en oplossingen uitleggen aan vertegenwoordigersvan het ICT domein, maar ook omgekeerd. Vaak is dit essentieel voor de voortgang van ontwikkelingen omdat het aan een goede communicatie tussen deze twee domeinen vaak ontbreekt. Mijn opdrachtgevers vragen voortduurend om over de schouder mee te kijken bij complexe organisatorische- en ICT-vraagstukken. Ik geef niet alleen een oordeel, maar bied bestuurlijk relevante aanbevelingen en daarmee concreet handelingsperspectief.

Ik werk samen met mensen van verschillende achtergronden en opleidingen, waardoor ook multidisciplinaire aanpakken en benaderingen van vraagstukken mogelijk zijn.

Project management

December 3rd, 2014 Posted by Uncategorized No Comment yet

Betrouwbare partner op het gebied van projectmanagement van complexe trajecten in de ICT en informatievoorziening.

Ik heb een sterke affiniteit met non-profit organisatie en beschik over een zeer uitgebreid en divers netwerk binnen de non profit organisaties zelf, openbaar bestuur en publieke sector.

Reviews en contra-expertise

December 3rd, 2014 Posted by Uncategorized No Comment yet

Mijn opdrachtgevers vragen me veelvuldig om over de schouder mee te kijken bij complexe organisatorische- en ICT-vraagstukken. Vanuit mijn onafhankelijke positie onderzoek ik de situatie, geef een onderbouwd oordeel en doe ik concrete aanbevelingen om de opdrachtgever verder te helpen. Mijn aanpak en referentiekader snijd ik toe op je vraag. Ik geef niet alleen een oordeel, maar bied ik ook bestuurlijke relevante aanbevelingen en daarmee concreet handelingsperspectief. Daarbij kan het gaan om de primaire taken van een non-proft organisatie, maar ook om de ondersteunende bedrijfsvoering. Mijn onderzoeken kunnen eenmalig plaatsvinden, maar er zijn ook veel opdrachtgevers die me vragen om op verschillende momenten in het project langs te komen.

Strategisch advies

December 3rd, 2014 Posted by Uncategorized No Comment yet

Een onderscheidend punt is de advisering op het snijvlak van techniek en bestuur. De kloof tussen die twee terreinen is vaak groot en ik ben er in gespecialiseerd om die te overbruggen. Ik kan bestuurlijke problemen en oplossingen uitleggen aan vertegenwoordigers van het ICT domein, maar ook omgekeerd. Vaak is dit essentieel voor de voortgang van ontwikkelingen omdat het aan een goede communicatie tussen deze twee domeinen vaak ontbreekt.

De advisering vindt vaak plaats op hoog bestuurlijk niveau waarbij bestuurlijke en technologische complexiteit en politieke gevoeligheid vaak hand in hand gaan. Dan toch tot werkzame oplossingen komen is in feite mijn core competence.

 

Contact

T: +31 (0)63 405 66 00
E: sabina@it-advies.org

Sabina Smit IT Advies
Carolina MacGillavrylaan 58
1098 XA Amsterdam

KvK nummer: 55592473
IBAN: NL53 INGB 0669114766
BTW nummer: NL218988047B01